กรณีเด็กกินแมคฯ

วานนี้ (18 เดือนเมษายน 2565) โครงข่ายภาคประชาชนสังคมคุ้มครองปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชน มีหน่วยงานที่ทำงานเรื่องเด็กแล้วก็เยาวชนในประเทศไทยปริมาณ 8 หน่วยงาน ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องเรียน โดยมีรายชื่อองค์กรสนับสนุนกว่า 100 องค์กร และประชาชนทั่วไปกว่า 800 คน ให้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชน ดูหนังบ้านซีรี่ย์ HD2022 และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ ซึ่งได้อำนวยการให้มีการจับกุมตัวเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีจำนวน...