ความเชื่อวันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง เป็นพิธีการอย่างหนึ่งที่ชอบทำกันในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 เย็นเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง รวมทั้งเป็นตอนที่น้ำหลากเต็มริมฝั่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือข้าวของใส่ลงในประดิษฐกรรมรูปต่างๆที่ไม่จมน้ำ ตัวอย่างเช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว อื่นๆอีกมากมาย และจากนั้นจึงนำไปลอยตามลำธาร โดยมีจุดมุ่งหมาย รวมทั้งความเลื่อมใสต่างๆกัน ในปีนี้ วันประเพณีลอยกระทง ตรงกับ วันศุกร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2564 ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) มิได้มีแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในประเทศจีน อินเดีย เขมร ลาว และพม่า ก็มีการลอยกระทงคล้ายๆ กับบ้านเรา จะต่างกันบ้าง ก็คงเป็นเรื่องรายละเอียด พิธีกรรม และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น...