คะแนนเลือกตั้ง

รัฐบาลแผ่นดินไหว เมื่อฝ่ายค้านแลนด์สไลด์หลังผลของการนับคะแนนออกเสียงข้าหลวงประจำจังหวัด กรุงเทพมหานคร แล้วก็สมาชิกสภาจังหวัดกรุงเทพฯ (ส.ก.) ทำให้เริ่มมองเห็นความนิยมชมชอบที่ลดน้อยลงของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อเทียบกับคะแนนผู้สมัครข้าหลวงประจำจังหวัด กรุงเทพมหานคร ที่ประกาศตัวไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ อย่าง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, และ น.ต.ศิธา ทิวารี รวมแล้วกว่า 1.7 ล้านคะแนน ขณะที่อีกฝ่าย ได้แก่  สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, สกลธี ภัททิยกุล,...