บริจาคให้

วันนี้(2 พฤศจิกายน) โรงหมอสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายงานเหตุการณ์วัววิด-19 ในโรงหมอ พร้อมความก้าวหน้าความบากบั่นหาวัคซีนลู่ทางอีกทั้ง mRNA แล้วก็วัคซีน Protein Based บอกว่า วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 148 ของศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิต และวันที่ 129 ของศูนย์ธรรมศาสตร์ Home Isolation วันนี้ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ทั่วประเทศอยู่ที่ 8,165 คน...