มอบปริญญา

คณะกรรมการกลางบริหาร หน่วยงานบริหารสมาคมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกถ้อยแถลงเมื่อคืนนี้วันอาทิตย์ (20 เดือนกุมภาพันธ์) เพื่อยื่นข้อเสนอให้ประธานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกปริญญากิตติมศักดิ์ ระดับปริญญาเอก ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่ พลตำรวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ อดีตกาลรองผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 8 ที่เดี๋ยวนี้หนีภัยในประเทศออสเตรเลีย จากการนำผู้ที่เป็นคนทำความผิดสำหรับการลักลอบนำชาวโรฮิงญาเข้าประเทศรวมทั้งอาชญากรรมที่ตลอด มาไปสู่กระบวนการยุติธรรม เมื่อปี 2558 “คณะกรรมการกลางบริหาร องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเห็นว่า พลตำรวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ สมควรได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ พลตำรวจตรี ปวีณ พงศ์สิรินทร์ และเป็นตัวอย่างอันดีแก่สังคมให้เชิดชูบุคคลที่กระทำความดีโดยสุจริตใจและไม่หวังสิ่งตอบแทน ความดีอันเกิดจากเนื้อแท้แห่งตน ผู้ซึ่งเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ และแม้ต้องเผชิญความยากลำบากแห่งการกระทำความดี ก็หาได้หยุดกระทำความดีนั้น แต่กลับยิ่งเร่งรุดช่วยเหลือผู้คน...