ห้องเย็นสงขลา ไม่ได้กักตุน

เบทาโกร แจกแจง หมู 2 แสนกก.ในห้องเย็นจังหวัดสงขลา เป็นการจัดแจงผลิตภัณฑ์ธรรมดา มิได้สะสม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ดูหนังชนโรง HDฟรี 2022 ได้ออกเอกสารคำชี้แจง จากกรณีที่ปรากฏรายงานข่าวการเข้าตรวจสอบบริษัทห้องเย็นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสงขลา และพบว่ามีการเก็บรักษาเนื้อสุกรจากบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง จำนวน 201,650...