อนาคตอันใกล้

เดี๋ยวนี้ โลกของพวกเราอยู่ในสมัยโลกาภิวัตน์ แบบที่เทคโนโลยีรุ่งเรืองอย่างไร้ข้อจำกัด อะไรที่พวกเราไม่เคยมีความคิดว่ามันจะมีได้บนโลกนี้ มันก็มีให้มองเห็นแล้ว อะไรที่พวกเราเคยบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ เวลานี้จะต้องบอกใหม่แล้วว่า “ไม่น่าเชื่อ” ซึ่งการมีอยู่ของเทคโนโลยี พวกเราจะมีความเห็นว่ามันทำให้ชีวิตของคนสามัญง่ายดายมากยิ่งขึ้น แต่ว่าในมุมของคนทำงาน มันเป็นดาบสองคม คมหนึ่งเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยเกรดเอ เป็นความอัจฉริยะที่ทำให้คนทำงานดำเนินการง่ายดายมากยิ่งขึ้น แต่ว่าอีกทางด้านเทคโนโลยีก็ทำให้คนทำงานอยู่ยากขึ้นเหมือนกัน เทคโนโลยีที่เราเห็นว่ามันเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของคนทำงานมากขึ้นเรื่อย ๆ เห็นจะหนีไม่พ้นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) ที่นับวันผู้พัฒนายิ่งทำให้เทคโนโลยีสองตัวนี้ฉลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งถ้านำมันมาชนกัน...