อยากให้ลูกสำเร็จ

สิ่งหนึ่งทำให้ชีวิตของผู้ที่เป็นบิดา-แม่คิดว่าชีวิตมีความสมดุลย์และก็น่าภาคภูมิเป็นความรู้สึกที่ว่าตนเองบรรลุเป้าหมายในหน้าที่อุปถัมภ์ค้ำชูลูกให้เติบโตมาอย่างเข้มแข็งรวมทั้งพบเจอกับปัญหาได้อย่างกล้าหาญ จากงานวิจัยและข้อมูลจากหนังสือ “Mindset” ของ Carol Dweck นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เกี่ยวกับความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายในชีวิตบอกว่าเราทุกคนนั้นจะตกอยู่ในหนึ่งในสองกลุ่มในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับพรสวรรค์และความสามารถ 1. Fixed Mindset : แนวคิดที่ว่าความสามารถ ความฉลาด ฝีมือ หรือ พรสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ฝังมากับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ ทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้วตั้งแต่อยู่ในท้องแม่และไม่สามารถมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ “ฉันไม่ฉลาด” “ฉันเข้ากับคนไม่ค่อยเก่ง”...