เชื้อโควิด

กระทรวงสาธารณสุขไม่เป็นห่วงถึงแม้ไทยเจอผู้ติดเชื้อโรคโควิดสายพันธุ์เดลตา พลัส 1 ราย การันตีมีระบบระเบียบเฝ้าระวังติดตามข้อมูล แนะประชากรยังคงจำเป็นต้องใช้วิธีการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวดถัดไป วันนี้ (25 ตุลาคม 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 และการฉีดวัคซีน...