เผาศพโควิด

วัดบุญนารอบ วัดหลักสำหรับการฌาปนกิจศพโควิด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ประกาศปิด 7 วัน หลังพระเจ็บป่วย ญาติโยมที่มาช่วยงานติดโควิดเยอะ พระมหาบวร ปวรธัมโม เจ้าอาวาสวัดบุญนารอบ ดูหนังออนไลน์ เว็บดูหนัง 2022 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ได้แจ้งการปิดและงดกิจกรรมในวัดบุญนารอบ ซึ่งเป็นวัดหลักที่ให้การสงเคราะห์ฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 7 วัน หลังจากที่พระสงฆ์ในวัดจำนวน 5 รูปได้อาพาธจากการติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งฆราวาสที่มาช่วยงานของวัดอีกจำนวนหนึ่ง...