เฝ้าระวังระดับน้ำ

ปภ.แจ้ง 8 จังหวัดริมน้ำโขงเฝ้าระวังแล้วก็ตระเตรียมต่อกรระดับน้ำโขงเปลี่ยนอย่างเฉียบพลันในช่วงวันที่ 4 – 10 มี.ค. 65 เมื่อวานนี้ (2 มี.ค.) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ดูหนังออนไลน์ movie 4k 2022 ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงกับกองอํานวยการน้ำแห่งชาติ...